Frankston (Cancellation) – The 8:25pm Frankston to Flinders Street service has terminated at Kananook due to a train fault. | Metro Trains

Frankston (Cancellation) –

The 8:25pm Frankston to Flinders Street service has terminated at Kananook due to a train fault.

8 Dec 2020, Simon Donaldson
Share
Back to top